Werken bij

Orthopedagoog generalist 0,4 fte

Wij vragen: 

 • Je bent in staat om ideeën aan te dragen voor het versterken van preventief handelen en oplossingsgericht te adviseren ten aanzien van didaktiek/leerontwikkeling, klassenmanagement en groepsdynamiek.  
 • Je kunt je inleven in (on)mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven en kunt feedback geven.  
 • Je werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW) en kunt handelingsgericht arrangeren (HGA).  
 • Je wilt zowel werken als consulent, die als generalist gericht is op het proces van de ontwikkeling van passend onderwijs in de school, en als gedragsspecialist, meer gericht op het stimuleren van positieve interactie in de klas. 
 • Je bent een professional die onafhankelijk is en voldoet aan gestelde competenties;

Je hebt: 

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met diagnostiek bij leerlingen in de basisschoolleeftijd 
 • Ruime kennis van en aantoonbare (recente) ervaring in het specialisme dat betrekking heeft op (onderwijs) ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en hoogbegaafdheid; 
 • Kennis van uitgangspunten en werkwijzen van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA) en de implicaties hiervan op het niveau van het bestuur, de school, de groep en de individuele leerling en zijn ouders; 
 • Kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek en systeemdenken, herkennen van variabelen, kunnen ondersteunen van het tot stand komen van een verklarend beeld, kennis van betrokkenen kunnen benutten; 
 • Kennis, vaardigheid en ervaring met het kritisch-constructief begeleiden van complexe overlegsituaties waarbij aanwezigen soms tegengestelde belangen hebben; 
 • Notie van kosten-baten analyse met betrekking tot beschikbare voorzieningen (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs); 
 • Ervaring met (of bent of in staat zich je snel in te werken op): 
  het onderwijssysteem, de begeleidingsstructuur, de basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school/scholen; 
  de werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden van instanties en organisaties in de jeugdhulp/jeugdzorg, jeugdmaatschappelijk werk, CJG, etc. (sociale kaart). 

Ambion biedt: 

 • Een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving in een eigen kantoorruimte en op de scholen van Ambion; 
 • Volop mogelijkheden tot nadere professionalisering en scholing, zowel op teamniveau als op individueel niveau; 
 • Een inspirerend en deskundig team van collega orthopedagogen. 
 • Beloning in schaal 11 van de cao po en de overige arbeidsvoorwaarden volgens die cao aangevuld met voor het werk noodzakelijke Apple-apparatuur (MacBook, IPhone) 
 • Een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2020. 

Ben je geïnteresseerd als ZZP’er in deze functie? Ook dan komen we graag met je in contact.  
 
Heb je vragen? Dan kun je iedere werkdag tussen 9 en 11 uur contact opnemen met Anna Molleman (beleidsadviseur onderwijs, leidinggevende van de BOU), telefoonnummer 06-11715474. Meer informatie over Ambion vind je op www.ambionholding.nl  
Wil je ons team komen versterken, stuur dan voor 21 oktober je sollicitatie aan Tom Dolleman, tom.dolleman@ambionholding.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen