Over Ambion

Over Ambion

Vol vertrouwen de wereld tegemoet


Ambion is een holding organisatie voor twee stichting in het openbaar primair onderwijs: Onderwijsgroep Primus en Openbaar Primair Onderwijs De Basis. Wij hebben in totaal 25 scholen waar ruim 400 enthousiaste onderwijsprofessionals dagelijks les geven aan circa 3700 leerlingen.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is en dat kinderen met plezier naar school gaan. Kinderen ontwikkelen zich bij ons in de volle breedte en bouwen zelfvertrouwen op, zodat zij toegroeien naar een volgende fase in hun leven. Vertrouwen geven, krijgen en delen is hierin voor ons de sleutel.

Maar wij willen meer, wij willen kinderen iets extra’s bieden als stevig fundament voor hun verdere leven. Ambion:
• Erkent ieder kind, herkent en waardeert elk talent
• Biedt gelijke kansen door individuele benadering
• Geeft en leert vertrouwen, neemt verantwoordelijkheid
• Heeft aandacht voor het individu, stimuleert de sociale interactie
• Laat kinderen kind zijn in een zelfstandige, verwachtingsvolle omgeving
• Vormt betrokken wereldburgers die trots zijn op zichzelf

Vertrouwen is een van de kernwaarden van Ambion, het staat centraal in onze identiteit. Met ‘vertrouwen’ bedoelen we bijvoorbeeld geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en nabijheid. Wij zijn er van overtuigd dat vertrouwen de basis is voor iedere samenwerking en relatie. Zeker als het om kinderen gaat, is vertrouwen een groot goed. Ieder kind verdient waardering en eigenheid en krijgt het vertrouwen bij ons om zich bij ons optimaal te ontwikkelen. Hiervoor bieden wij binnen onze scholen een rijke leeromgeving waar kinderen met veel plezier naartoe gaan.

Naast vertrouwen is verbinding een centraal begrip binnen Ambion. Wij verbinden ons aan de mensen om ons heen vanuit de overtuiging dat verschillen zorgen voor een sterk collectief. Juist door mensen te verbinden komen talenten tot hun recht en wordt individuele kracht optimaal benut. Tegenstellingen en verschillen houden ons scherp en vragen van ons oprecht te vertrouwen in de ander. We zien de school als een leer/werkgemeenschap, waarin de mensen willen meedoen, meetellen en gezien worden. Door aandacht te hebben voor de inhoud, de relatie én de emotie gaan we betekenisvolle verbindingen aan die bijdragen aan het collectief, de scholen en het individu. 

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen