Dochters Ambion

 
 

Toekomstbestendig onderwijs

Onder Ambion vallen op dit moment twee dochters, namelijk: Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis. Deze twee dochters vinden elkaar als organisaties voor openbaar onderwijs. Hun streven is te komen tot toekomstbestendig onderwijs waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat. In de toekomst verwachten we met meerdere partners te gaan samenwerken.

De dochters van Ambion zijn in veel opzichten autonoom. Medewerkers zijn dan ook in dienst van de dochterstichtingen. De twee dochters maken gebruik van de diensten van het servicebureau van Ambion.

 
 
Onderwijsgroep Primus

Onderwijsgroep Primus staat voor toekomstgericht en duurzaam openbaar onderwijs met oog voor talent. Het kind staat centraal en krijgt de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen binnen een veilige leeromgeving.

Website Onderwijsgroep Primus
Scholennetwerk De Basis

Scholennetwerk De Basis biedt onderwijs aan iedereen in de gemeente Heerenveen, ongeacht religie of geloofsovertuiging. Samen met ouders wil De Basis kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.

Website Scholennetwerk De Basis
 
 

Ambion staat open

Wij willen graag samenwerken met scholen, instellingen en organisaties die, net als Ambion, een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen we van elkaar leren en elkaars mogelijkheden vergroten. Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met Ambion? Neem dan contact op met Joke Dijk joke.dijk@Ambionholding.nl of bel 0513 - 65 66 44.