Actueel

Nieuws

Onderwijsbesturen en gemeentebestuur Heerenveen ‘Samen aan de slag!’ voor jeugd

Op donderdag 12 december hebben onderwijsbesturen en het gemeentebestuur van Heerenveen de verklaring ‘Samen aan de slag!’ ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om toe te werken naar nóg meer samenhang tussen het onderwijs en jeugdzorg. Het uiteindelijke doel is een positief ontwikkel-, opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de gemeente Heerenveen. “Een goede samenwerking is van belang voor het kind,vooral als het even niet zo goed gaat,” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Lees meer

Ambion installeert eerste kinderinnovatieraad van Nederland

Op woensdag 11 december stonden 50 leerlingen van Ambion enigszins nerveus op het podium in IJsstadion Thialf. Onder het toeziend oog van ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten en schooldirecteuren legden zij de eed af voor de Ambion Kinderinnovatieraad. Daarmee beloofden zij samen hun talenten aan te wenden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onderwijsvragen. Ambion is het eerste onderwijsbestuur in Nederland dat op deze manier een bovenschoolse kinderinnovatieraad in het leven roept.

Lees meer

Ambion gaat voor duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag

De plannen om twee openbare basisscholen in de regio Jubbega samen te voegen tot één duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag blijven gehandhaafd. De onderzoekscommissie die na de ouderavond in mei is opgericht heeft zich intensief verdiept in de bevindingen en aannames die hebben geleid tot de locatiekeuze. Dit onderzoek heeft niet geleid tot andere inzichten bij het bestuur en dus blijft locatie Hoornsterzwaag het voorkeursscenario.

Lees meer

Werkbezoek Kindcentrum Skoatterwiis

Vrijdag 15 november bracht de raadscommissie voor Samenlevingszaken een werkbezoek aan het Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Het Kindcentrum is een gezamenlijk driejarig project van Scholengroep Ambion, Kinderopvang Kinderwoud en de gemeente Heerenveen. Onderwijs, opvang en jeugdhulp werken samen in een multidisciplinair team. De raadscommissie sprak met leerlingen, ouders en teamleden.

Lees meer

Voortzetting schakelklas voor jonge nieuwkomers in Heerenveen

Dit schooljaar starten wederom twee nieuwe schakelklassen. In deze schakelklassen krijgen jonge nieuwkomers – kinderen in de basisschoolleeftijd die nog maar kort in Nederland zijn – intensief taalonderwijs aangeboden. Op deze manier wordt een goede basis gegeven voor het volgen van regulier basisonderwijs. Vier dagen per week krijgen de kinderen onderwijs in de schakelklas op OBS De Optimist. Eén dag per week sluiten de kinderen aan bij de reguliere klas op de eigen basisschool.

Lees meer

Fout in schooladvies op basis van IEP toets

Door een verkeerde berekening van de Expertgroep PO, aangesteld door het ministerie van OCW, heeft dit jaar een deel van de leerlingen in groep 8 een onjuist toetsadvies op de eindtoets gekregen. De situatie heeft mogelijk gevolgen voor een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, DIA of AMN eindtoets hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is, dat de leerlingen de toets niet opnieuw hoeven te maken en dat de scores ongewijzigd blijven.

Lees meer

Officiële opening E-Lab 2.0 in De Knipe

Op 11 februari is onder grote belangstelling officieel het nieuwe E-Lab in De Knipe geopend. Met het omverrijden van een blokkentoren met een iPad bestuurde robot, opende Ingrid Janssen (kersverse bestuurder van Ambion) samen met leerling Juul het E-Lab 2.0. Het E-Lab was voorheen gevestigd in Oudeschoot en een samenwerkingsverband tussen diverse onderwijsbesturen in Friesland. Toen besloten werd de samenwerking niet voort te zetten, besloot Ambion het nieuwe E-lab 2.0 onder te brengen bij de Compagnonsschool in De Knipe.

Lees meer
Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen