Nieuws

 
 
 
20 april 2018

Schakelklas voor kinderen van statushouders in Heerenveen

Scholen, kinderopvang en de gemeente Heerenveen werken samen om schoolgaande kinderen van statushouders de aandacht te geven die zij verdienen. De kinderen gaan daarom vanaf 14 mei 2018 vier dagen in de week naar een gezamenlijke basisschoolgroep en blijven één dag in de week op de eigen school. In deze schakelklas is voornamelijk aandacht voor de Nederlandse taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat dit de basis is voor het goed kunnen volgen van onderwijs. Doordat de kinderen ook nog één dag in de week naar de eigen basisschool gaan behouden zij binding met de eigen klas.

Ieder kind verdient goed onderwijs
Vanaf 14 mei starten er twee nieuwe groepen op OBS De Optimist in de Heerenveense wijk Nijehaske. Wethouder Hans Broekhuizen: “Ieder kind verdient de kans op goed onderwijs. We zagen dat deze kinderen door een taalachterstand onvoldoende mee kunnen komen in de gewone klas. En als je de taal nog niet vaardig bent, dan zorgt dat voor problemen voor alle vakken op school. Daarom hebben we besloten de kinderen samen te brengen in een eigen groep zodat er meer focus op de taal gelegd kan worden. We vinden het daarnaast belangrijk dat de kinderen ook binding blijven houden met hun eigen klas en natuurlijk met hun vriendjes en vriendinnetjes. Daarom gaan de kinderen één dag in de week gewoon naar hun eigen basisschool.”

Leerlingen krijgen een goede basis mee
Wim-Jan Renkema, bestuurder van scholenkoepel Ambion, waar OBS De Optimist onderdeel van is: “We zijn blij dat we binnen OBS De Optimist de ruimte hebben om deze nieuwe vorm van onderwijs mogelijk te maken. We verwachten dat dit een goede stap is om de leerlingen een stevige basis mee te geven voor hun verdere schoolloopbaan. Het is een jaar lang een intensieve focus op de Nederlandse taal. Daarna gaan de meeste kinderen weer terug naar hun eigen school. We starten vanaf mei met ongeveer 12 kinderen, verdeeld over twee groepen.”

Samenwerking
Ambion, CBO Meilân, Kinderwoud en de gemeente Heerenveen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot deze permanente onderwijsaanpak voor schoolgaande kinderen van statushouders. Wethouder Broekhuizen: “Het is mooi dat de scholen in Heerenveen hierin gezamenlijk optrekken. Door ook Kinderwoud te betrekken, kan begeleiding al in vroegtijdig stadium en op spelende wijze gestart worden. We hopen dat deze aanpak er toe leidt dat kinderen van statushouders in relatief korte tijd in kunnen stromen in het gewone basisonderwijs en mee kunnen met de leeftijdsgenootjes.”

Leerlingen van alle scholen in de gemeente Heerenveen kunnen deelnemen aan deze schakelklas.

20 april 2018 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
12 april 2018

Gezocht: Enthousiaste en ervaren leerkrachten voor taalklassen in Heerenveen en Joure

In mei worden in Heerenveen en Joure taalklassen/schakelklassen gestart voor nieuwkomers. Door de krachten te bundelen willen we de zorg en de onderwijskundige taalondersteuning voor nieuwkomers in de regio Heerenveen en Joure versterken. Deze klassen bieden kansen voor deze kinderen en voor enthousiaste leerkrachten die zich willen inzetten voor deze specifieke doelgroep!

 

Voor de taalklassen/schakelklassen zoeken wij per direct:

Leerkracht onderbouw (0,8 fte), Heerenveen
Leerkracht bovenbouw (0,8 fte), Heerenveen
Leerkracht onderbouw (0,2 fte), Joure
Leerkracht bovenbouw (0,2 fte), Joure
Onderwijsassistent (0,4 fte), Joure

De vacatures in Heerenveen kunnen ook als duobanen ingevuld worden (2x 0,4 fte). De schakelklas in Heerenveen is vier dagen in de week geopend (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Voor de vacatures in Joure geldt dat deze ook gecombineerd kunnen worden tot één vacature van 0,4 fte. Voor Joure wordt de taalklas twee ochtenden in de week ingericht.

Wij zijn op zoek naar leerkrachten die:
• Iets willen betekenen voor de doelgroep (nieuwkomers);
• Kennis en vaardigheden hebben met onderwijs in NT2 (Nederlands als 2e taal);
• In staat zijn om ieder kind een individueel programma te bieden;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Flexibel en initiatiefrijk zijn;
• Een open houding hebben en zorgdragen voor een goede communicatie richting kinderen, ouders, collega’s en de moederschool van de leerlingen;
• Mede het onderwijs kunnen vormgeven aan de taalklas/schakelklas.

Ben jij die ervaren en enthousiaste leerkracht die wij zoeken? Dan ontvangen wij jouw reactie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 20 april aanstaande via e-mail els.dijkstra@cbo-meilan.nl. De gesprekken vinden plaats op 24 en 25 april aanstaande.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Ineke van der Werf (CBO Meilân)
06-53512659/0513-627 022 of Anna Molleman (Ambion) 06-20623839/0513-656 649.

 

12 april 2018 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
8 februari 2018

Openbare basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga oriƫnteert zich op fusie

Openbare basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga oriënteert zich op een fusie met één van de andere scholen van Onderwijsgroep Primus. Het leerlingenaantal daalt de komende jaren tot onder de gemeentelijke opheffingsnorm. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gesteld tijdens een ouderavond. Het streven is om de hechte leerlingengroep bij elkaar te houden. Samen met de ouders worden de komende periode de diverse mogelijkheden verkend.

In 2016 werd nog de mogelijkheid tot de vorming van een samenwerkingsschool met CBS De Paedwizer van CBO Meilân onderzocht. Hiervoor bleek te weinig draagvlak te bestaan bij CBO Meilân. Na augustus 2019 verdwijnt hierdoor het openbaar onderwijs in Sint Nicolaasga.

8 februari 2018 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
 
 
7 april 2017

Tjongerschool ook komende vier jaar Begaafdheidsprofielschool

De Tjongerschool in Mildam, behorend tot Ambion, heeft op 4 april jl. bezoek gehad van de visitatiecommissie van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. De commissie was unaniem: de Tjongerschool mag ook de komende vier jaar het keurmerk BPS voeren.

De Tjongerschool draagt sinds 2011 met trots het keurmerk. Zij behoort daarmee landelijk tot een zeer selecte groep scholen in het primair onderwijs. In de drie noordelijke provincies mogen slechts zes scholen het keurmerk BPS voeren. Directeur Jolanda Luchies is bijzonder verheugd: “In januari hebben wij al een succesvol bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Zij beoordeelden onze school als voldoende. En nu deze kroon op ons werk. Dit is echt fantastisch!”

De visitatiecommissie sprak lovende woorden in haar rapportage. “Op de Tjongerschool is sprake van een doorleefde en consistente praktijk. Er is veel aandacht voor individuele leerlingen en voor maatwerk binnen en buiten de klas. De zorg voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen komt ten goede aan alle leerlingen binnen de school.” Jolanda Luchies reageert bescheiden: “In één groep onderscheiden we meerdere niveaus en deze bedienen we allemaal op maat. We zijn een normale dorpsschool waar wij heel normaal vinden dat we dit doen. Maar eigenlijk is het best bijzonder.”

Meer informatie over Begaafdheidsprofielscholen vindt u op www.begaafdheidsprofielscholen.nl en op www.tjongerschool.nl

7 april 2017 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
 
 
9 juni 2016

Oprichting Ambion Holding

Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis geven samen les aan bijna 4000 leerlingen, verspreid over scholen in Friesland. Beide stichtingen werken al een aantal jaren met elkaar samen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen.

 
 

Op donderdag 9 juni hebben de beide onderwijsinstellingen samen de holding Ambion opgericht, met als doel de samenwerking een degelijk fundament te geven voor de toekomst.

Ambion ontwikkelt, faciliteert, verbindt

Ambion is een koepelorganisatie die ontwikkelt, faciliteert en verbindt. Door de bestuurlijke en facilitaire zaken op één plaats samen te brengen en te organiseren, vergroten we de efficiëntie en de slagkracht van de dochters Primus en De Basis. In de toekomst verwachten we met meerdere partners te gaan samenwerken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het servicebureau van Ambion via 0513 - 65 66 56 of info@ambionholding.nl.

9 juni 2016 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
 
 
1 juni 2016

Scholen moeten meer gaan samenwerken om sluiting te voorkomen

Op 23 mei werd Wim-Jan Renkema, voorzitter van het college van bestuur van Ambion, geïnterviewd door Omrop Fryslân. Aanleiding voor het interview was de uitspraak van staatsecretaris Sander Dekker. Dekker vindt dat kleine basisscholen in krimpgebieden meer moeten samenwerken met andere basisscholen.
 
Wim-Jan Renkema vertelt in zijn interview dat hij zich kan vinden in de woorden van de staatsecretaris. "Je kunt als schoolbestuur niet afwachten tot de school onder een opheffingsnorm komt, je zult eigenlijk eerder met andere scholen om de tafel moeten. Het is goed om samen een toekomstperspectief op te bouwen."
 
Luister hier het hele interview op Omrop Fryslân.
 
Wilt u van gedachten wisselen over een samenwerking met Ambion? Neem dan contact op met Joke Dijk van het servicebureau van Ambion via joke.dijk@ambionholding.nl of bel 0513 - 65 66 44.

1 juni 2016 , door: Sybrand Hoeksma