Nieuws

 
 
 
7 april 2017

Tjongerschool ook komende vier jaar Begaafdheidsprofielschool

De Tjongerschool in Mildam, behorend tot Ambion, heeft op 4 april jl. bezoek gehad van de visitatiecommissie van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. De commissie was unaniem: de Tjongerschool mag ook de komende vier jaar het keurmerk BPS voeren.

De Tjongerschool draagt sinds 2011 met trots het keurmerk. Zij behoort daarmee landelijk tot een zeer selecte groep scholen in het primair onderwijs. In de drie noordelijke provincies mogen slechts zes scholen het keurmerk BPS voeren. Directeur Jolanda Luchies is bijzonder verheugd: “In januari hebben wij al een succesvol bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Zij beoordeelden onze school als voldoende. En nu deze kroon op ons werk. Dit is echt fantastisch!”

De visitatiecommissie sprak lovende woorden in haar rapportage. “Op de Tjongerschool is sprake van een doorleefde en consistente praktijk. Er is veel aandacht voor individuele leerlingen en voor maatwerk binnen en buiten de klas. De zorg voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen komt ten goede aan alle leerlingen binnen de school.” Jolanda Luchies reageert bescheiden: “In één groep onderscheiden we meerdere niveaus en deze bedienen we allemaal op maat. We zijn een normale dorpsschool waar wij heel normaal vinden dat we dit doen. Maar eigenlijk is het best bijzonder.”

Meer informatie over Begaafdheidsprofielscholen vindt u op www.begaafdheidsprofielscholen.nl en op www.tjongerschool.nl

7 april 2017 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
 
 
9 juni 2016

Oprichting Ambion Holding

Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis geven samen les aan bijna 4000 leerlingen, verspreid over scholen in Friesland. Beide stichtingen werken al een aantal jaren met elkaar samen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen.

 
 

Op donderdag 9 juni hebben de beide onderwijsinstellingen samen de holding Ambion opgericht, met als doel de samenwerking een degelijk fundament te geven voor de toekomst.

Ambion ontwikkelt, faciliteert, verbindt

Ambion is een koepelorganisatie die ontwikkelt, faciliteert en verbindt. Door de bestuurlijke en facilitaire zaken op één plaats samen te brengen en te organiseren, vergroten we de efficiëntie en de slagkracht van de dochters Primus en De Basis. In de toekomst verwachten we met meerdere partners te gaan samenwerken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met het servicebureau van Ambion via 0513 - 65 66 56 of info@ambionholding.nl.

9 juni 2016 , door: Sybrand Hoeksma
 
 
 
 
1 juni 2016

Scholen moeten meer gaan samenwerken om sluiting te voorkomen

Op 23 mei werd Wim-Jan Renkema, voorzitter van het college van bestuur van Ambion, geïnterviewd door Omrop Fryslân. Aanleiding voor het interview was de uitspraak van staatsecretaris Sander Dekker. Dekker vindt dat kleine basisscholen in krimpgebieden meer moeten samenwerken met andere basisscholen.
 
Wim-Jan Renkema vertelt in zijn interview dat hij zich kan vinden in de woorden van de staatsecretaris. "Je kunt als schoolbestuur niet afwachten tot de school onder een opheffingsnorm komt, je zult eigenlijk eerder met andere scholen om de tafel moeten. Het is goed om samen een toekomstperspectief op te bouwen."
 
Luister hier het hele interview op Omrop Fryslân.
 
Wilt u van gedachten wisselen over een samenwerking met Ambion? Neem dan contact op met Joke Dijk van het servicebureau van Ambion via joke.dijk@ambionholding.nl of bel 0513 - 65 66 44.

1 juni 2016 , door: Sybrand Hoeksma